Radiofreqüència facial

tractaments_facial_radiofrecuenciafacial

És un tractament estètic altament efectiu que actua mitjançant un corrent capacitatiu i aconsegueix l’estimulació de les cèl·lules musculars que reben una millor oxigenació i nutrició, alhora que milloren la seva capacitat d’eliminació de toxines intracel·lulars.

¿QUÉ CONSEGUIMOS?

S’aconsegueix un augment de la llisor i fermesa de la pell de la zona tractada.